Công ty TNHH Ý Việt
Quy trình Chăm sóc khách hàng tại Ý Việt

Quy trình Chăm sóc khách hàng tại Ý Việt

Quy trình chuẩn để chăm sóc khách hàng của Ý Việt gồm 5 bước cơ bản sau: Bước 1: Quản lý thông tin khách hàng Bước đầu tiên trong  xây dựng quy trình chuẩn chăm sóc khách hàng đó là phải quản lý được thông tin khách hàng. Việc quản lý này giúp nhân viên chăm …